Date financiare BANA - BANATIM SA

Actiuni BANA
Date Financiare BANA
Dividende BANA

Bilant contabil

30-Jun-200731-Dec-200731-Dec-2008
Active imobilizate-total3,370,1733,272,6635,363,494
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total2,017,5792,188,9334,029,387
Casa si conturi la banci---
Creante818,182778,3873,000,318
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ5,387,7525,461,5969,392,881
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt3,870,657291,9284,616,065
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete-1,853,0781,895,289-593,515
Datorii Pe Termen Lung000
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans01,716167,164
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,517,0955,167,9524,769,979
Capital social---
Capital subscris varsat1,207,1445,374,6495,374,649
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)49379

Contul de profit si pierderi

30-Jun-200731-Dec-200731-Dec-2008
Venituri Din Exploatare - total1,053,2071,686,2601,334,953
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta662,6031,268,6691,292,644
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total885,9281,950,6021,487,835
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare167,279-264,342-152,882
EBITDA---
Venituri Financiare -total9214,37569,898
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total147,374246,684248,098
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -147,282-232,309-178,200
Rezultatul curent19,997-496,651-331,082
Venituri extraordinare000
Cheltuieli extraordinare000
Rezultatul extraordinar000
Venituri Totale1,053,2991,700,6351,404,851
Cheltuieli Totale1,033,3022,197,2861,735,933
Rezultatul Brut19,997-496,651-331,082
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net19,997-496,651-331,082

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)