Date financiare ATPA - ATHENEE PALACE SA BUCURESTI

Actiuni ATPA
Date Financiare ATPA
Dividende ATPA

Bilant contabil

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Active imobilizate-total2,751,8152,751,7972,751,778
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total609,480542,7411,669,417
Casa si conturi la banci---
Creante73,82415,5331,219,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ3,337,5963,273,6204,406,177
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt23,82920,97618,675
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete585,781521,8231,654,399
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total3,337,5963,273,6204,406,177
Capital social---
Capital subscris varsat1,897,7481,897,7481,897,748
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)44-

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201931-Dec-201930-Jun-2020
Venituri Din Exploatare - total100,953203,966104,395
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta100,953203,966104,395
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total173,570346,581168,258
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare-72,617-142,615-63,863
EBITDA---
Venituri Financiare -total3,02010,1431,208,235
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total---
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 3,02010,1431,208,235
Rezultatul curent-72,617-132,472-63,863
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale103,973214,1091,312,630
Cheltuieli Totale173,570346,581168,258
Rezultatul Brut-69,597-132,4721,144,372
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net-70,636-134,6131,132,558

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)