Date financiare ART - TMK - ARTROM S.A.

Actiuni ART
Date Financiare ART
Dividende ART

Bilant contabil

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Active imobilizate-total1,171,525,2161,188,655,143959,834,919
Imobilizari corporale1,125,280,6341,136,637,461-
Imobilizari financiare7,601,6689,255,970-
Imobilizari necorporale38,642,91442,761,712-
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total683,660,699590,221,473566,320,640
Casa si conturi la banci14,956,76214,718,331-
Creante326,571,992226,282,588244,736,204
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri327,167,424340,311,947-
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans13,477,2957,500,585-
Total Activ1,855,185,9151,778,876,6161,111,377,763
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt602,293,754556,661,633425,465,532
Comerciale333,533,703270,391,971-
Financiare268,760,051286,269,662-
Active circulante nete / datorii curente nete149,512,518-149,346,065
Datorii Pe Termen Lung557,222,446533,408,071523,554,842
Comerciale76,164,80874,262,067-
Financiare481,057,638459,146,004-
Venituri in Avans55,486-44,331
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli9,172,39411,704,988-
Capitaluri proprii -total695,669,715688,806,912579,740,010
Capital social291,587,538291,587,538-
Capital subscris varsat291,587,538-291,587,538
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv1,855,185,9151,778,876,616-
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)1,499-1,498

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201930-Sep-201931-Dec-2019
Venituri Din Exploatare - total679,436,507921,509,3751,265,366,048
Alte venituri din exploatare4,055,2714,345,217-
Cifra de afaceri neta675,381,236917,164,1581,196,931,468
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total-642,905,143-884,928,0161,254,143,284
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare-98,272,131-142,914,416-
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-544,633,012-742,013,600-
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare36,531,36436,581,35911,222,764
EBITDA---
Venituri Financiare -total105,733172,328102,985,041
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-19,453,055-28,886,236125,922,991
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar -19,347,322-28,713,908-22,937,950
Rezultatul curent---
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale774,234,582-1,368,351,089
Cheltuieli Totale756,563,478-1,380,066,275
Rezultatul Brut17,184,0427,867,451-11,715,186
Impozit pe profit2,213,45946,527-
Alte impozite---
Rezultat Net14,970,5837,820,924-7,737,071

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)