Date financiare ARCU - ARTA CULINARA SA CLUJ

Actiuni ARCU
Date Financiare ARCU
Dividende ARCU

Bilant contabil

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Active imobilizate-total54,818,03854,322,49754,942,025
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total6,624,1234,945,5866,412,518
Casa si conturi la banci---
Creante1,575,6372,571,4611,326,608
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ60,611,68558,557,01760,535,129
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt768,528839,389820,812
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete5,793,6474,234,5205,593,104
Datorii Pe Termen Lung2,749,1492,533,0252,538,712
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans142,373122,46970,598
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total57,783,02055,957,04357,925,995
Capital social---
Capital subscris varsat2,725,4862,725,4862,725,486
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)555

Contul de profit si pierderi

31-Dec-201930-Jun-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total7,465,1393,520,5676,945,923
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta7,300,0463,456,8236,724,320
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total2,870,8831,245,9433,484,786
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare4,594,2562,274,6243,461,137
EBITDA---
Venituri Financiare -total79,51536,84479,250
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total37,50516,34628,063
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 42,01020,49851,187
Rezultatul curent4,636,2662,274,6243,512,324
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale7,544,6543,557,4117,025,173
Cheltuieli Totale2,908,3881,262,2893,512,849
Rezultatul Brut4,636,2662,295,1223,512,324
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net3,777,2811,935,1942,792,546

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 70% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)