Date financiare ALR - ALRO S.A.

Actiuni ALR
Date Financiare ALR
Dividende ALR

Bilant contabil

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Active circulante-total1,486,495,0001,463,966,0001,340,646,000
Casa si conturi la banci225,101,000331,417,000105,500,000
Creante67,949,00058,951,00051,389,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri629,583,000599,740,000678,445,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans24,674,000--
Total Activ2,772,187,0002,720,515,0002,617,612,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt1,335,392,0001,290,347,000552,004,000
Comerciale336,876,000192,145,000233,742,000
Financiare998,516,000949,502,000123,694,000
Active circulante nete / datorii curente nete22,580,352-687,092,731
Datorii Pe Termen Lung413,947,000392,347,000983,741,000
Comerciale129,245,000--
Financiare284,702,000263,544,000851,997,000
Venituri in Avans46,920,201-58,586,214
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli41,094,00040,901,00070,739,000
Capitaluri proprii -total1,022,848,0001,037,821,0001,081,867,000
Capital social370,037,000370,037,000370,037,000
Capital subscris varsat356,889,568-356,889,568
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv2,772,187,0002,720,515,0002,617,612,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)2,463-2,427
Active imobilizate-total1,285,692,0001,256,549,0001,276,966,000
Imobilizari corporale1,142,032,0001,107,492,0001,089,881,000
Imobilizari financiare40,399,00010,082,000-
Imobilizari necorporale103,261,00099,142,00094,813,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---

Contul de profit si pierderi

30-Jun-202030-Sep-202031-Dec-2020
Venituri Din Exploatare - total1,853,294,0002,538,271,0003,250,507,000
Alte venituri din exploatare492,352,000596,316,000735,791,000
Cifra de afaceri neta1,360,942,0001,941,955,0002,514,716,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total1,509,873,000-2,183,169,0002,851,080,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale6,176,000--
Alte cheltuieli de exploatare76,880,000-4,454,0006,142,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)1,364,710,000-1,965,388,0002,521,548,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul62,107,000-213,327,000323,390,000
Rezultatul Din Exploatare343,421,000355,102,000399,427,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total011,201,00040,593,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total56,225,00058,229,00073,851,000
Cheltuieli privind dobanzile33,750,00046,694,00059,144,000
Rezultatul Financiar -56,225,000-47,028,000-33,258,000
Rezultatul curent287,196,000308,074,000366,169,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale1,853,294,0002,538,271,0003,250,507,000
Cheltuieli Totale1,566,098,000-2,241,398,0002,777,229,000
Rezultatul Brut287,196,000308,074,000366,169,000
Impozit pe profit33,534,00034,722,00037,190,000
Alte impozite---
Rezultat Net253,662,000273,352,000328,979,000

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)