Date financiare ALR - ALRO S.A.

Actiuni ALR
Date Financiare ALR
Dividende ALR

Bilant contabil

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Active imobilizate-total1,377,563,0001,328,018,0001,329,968,000
Imobilizari corporale1,161,777,0001,169,705,0001,150,325,000
Imobilizari financiare112,917,00054,418,000687,000
Imobilizari necorporale102,869,000103,895,000105,771,000
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total1,254,099,0001,134,008,0001,140,334,000
Casa si conturi la banci211,175,000129,346,000256,565,000
Creante76,047,00082,577,00091,832,000
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri846,315,000828,948,000702,157,000
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ2,631,662,0002,462,026,0002,470,302,000
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt543,450,0001,179,441,0001,310,692,000
Comerciale330,156,000209,179,000219,286,000
Financiare213,294,000970,262,0001,091,406,000
Active circulante nete / datorii curente nete--182,139,196-
Datorii Pe Termen Lung1,265,624,000512,633,000496,304,000
Comerciale128,377,00036,704,00037,470,000
Financiare1,137,247,000475,929,000458,834,000
Venituri in Avans-65,578,870-
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli38,729,00039,497,00040,244,000
Capitaluri proprii -total822,588,000769,952,000663,306,000
Capital social370,037,000370,037,000370,037,000
Capital subscris varsat-356,889,568-
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv2,631,662,0002,462,026,0002,470,302,000
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)-2,514-

Contul de profit si pierderi

30-Sep-201931-Dec-201931-Mar-2020
Venituri Din Exploatare - total2,310,887,0002,945,556,000714,836,000
Alte venituri din exploatare148,534,000167,755,0002,565,000
Cifra de afaceri neta2,162,353,0002,777,801,000712,271,000
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total-2,184,859,0002,846,315,000789,400,000
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale-48,873,0000
Alte cheltuieli de exploatare-12,945,00015,292,0002,732,000
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)-1,963,138,0002,550,785,000715,038,000
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul-208,776,000280,238,00071,630,000
Rezultatul Din Exploatare126,028,00099,241,000-74,564,000
EBITDA---
Venituri Financiare -total-33,031,000-4,657,000
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total-69,753,000132,026,00043,160,000
Cheltuieli privind dobanzile-57,687,00077,334,00016,924,000
Rezultatul Financiar -127,440,000-132,026,000-47,817,000
Rezultatul curent-1,412,000-32,785,000-122,381,000
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale2,310,887,0002,945,556,000714,836,000
Cheltuieli Totale-2,115,106,0002,714,289,000746,240,000
Rezultatul Brut-1,412,000-32,785,000-122,381,000
Impozit pe profit-21,309,00034,452,00012,361,000
Alte impozite---
Rezultat Net-22,721,000-67,237,000-110,020,000

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)