Date financiare ALB - ALBAPAM S.A.

Actiuni ALB
Date Financiare ALB
Dividende ALB

Bilant contabil

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Active imobilizate-total1,194,6891,194,6871,194,689
Imobilizari corporale---
Imobilizari financiare---
Imobilizari necorporale---
din care: Terenuri si constructii---
Participatii---
alte investitii imobilizate---
Active circulante-total122,37222,74296,952
Casa si conturi la banci---
Creante12,05417,3557,263
Investitii financiare pe termen scurt SIF---
Stocuri---
Capital de lucru---
Cheltuieli in avans---
Total Activ1,277,6531,177,1871,269,361
Investitii pe termen lung---
Datorii Pe Termen Scurt39,40840,24222,280
Comerciale---
Financiare---
Active circulante nete / datorii curente nete82,964-17,50074,672
Datorii Pe Termen Lung---
Comerciale---
Financiare---
Venituri in Avans---
Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli---
Capitaluri proprii -total1,277,6531,177,1871,269,361
Capital social---
Capital subscris varsat1,007,0601,007,0601,007,060
Rezerve din reevaluare---
Total Pasiv---
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)352

Contul de profit si pierderi

30-Jun-201831-Dec-201830-Jun-2019
Venituri Din Exploatare - total308,097397,699267,772
Alte venituri din exploatare---
Cifra de afaceri neta98,514188,11675,668
Productia capitalizata---
Variatia stocurilor---
Cheltuieli de Exploatare -total218,625407,905172,920
Ajustari privind provizioanele---
Ajustari de valoare privind activele circulante---
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale---
Alte cheltuieli de exploatare---
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)---
Cheltuieli cu materii prime si materiale ---
Cheltuieli cu personalul---
Rezultatul Din Exploatare89,472-10,20694,852
EBITDA---
Venituri Financiare -total-108-
Venituri din dobanzi---
Venituri din interese de participare---
Cheltuieli Financiare -total---
Cheltuieli privind dobanzile---
Rezultatul Financiar 01080
Rezultatul curent89,472-10,09894,852
Venituri extraordinare---
Cheltuieli extraordinare---
Rezultatul extraordinar---
Venituri Totale308,097397,807267,772
Cheltuieli Totale218,625407,905172,920
Rezultatul Brut89,472-10,09894,852
Impozit pe profit---
Alte impozite---
Rezultat Net86,391-14,07592,174

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

S.S.I.F. Tradeville S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 76% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui sa luati in considerare daca intelegeti modul in care functioneaza CFD-urile si daca va puteti permite sa va asumati riscul ridicat de a va pierde banii.

S.S.I.F. Tradeville S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)